Over deze stemwijzer

Dit is de anti-racisme stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen die plaats vinden op 21 maart 2018. Deze stemwijzer is opgezet naar aanleiding van de behoefte van burgers om meer inzicht te krijgen in standpunten van partijen omtrent racisme en de visie op het bestrijden ervan.

Doel anti-racisme stemwijzer

Hoewel de realiteit van racisme steeds meer onderdeel is geworden van het maatschappelijk debat van de afgelopen jaren, nemen weinig partijen expliciet stelling op concrete maatregelen om dit probleem te bestrijden. De anti-racisme stemwijzer heeft als doel om partijen aan te moedigen hun standpunten kenbaar te maken op specifieke issues gerelateerd aan racisme.

Deelnemende partijen en gemeenten

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft de anti-racisme stemwijzer zich gericht op de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. In die gemeenten zijn alle deelnemende partijen benaderd met het verzoek tot deelname aan deze stemwijzer.

Stellingen

In de anti-racisme stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn zeven stellingen opgenomen die allemaal gerelateerd zijn aan racisme, maar verschillende gemeenschappen raken en verschillende soorten maatregelen nodig hebben. Het betreft de volgende stellingen:

  1. (AS): Anoniem solliciteren is een goede oplossing om racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.
  2. (Q): Quota zijn nodig om racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.
  3. (ZP): Zwarte Piet moet worden afgeschaft.
  4. (H): Holi zomerfestivals plegen culturele kaping en moeten “Holi” uit hun merknaam verwijderen.
  5. (EP): Etnisch profileren moet worden verboden.
  6. (O): Het onderwijs in Nederland is eurocentrisch en heeft dekolonisatie nodig.
  7. (P): Palestina moet worden bevrijd van de bezetting door Israël.

Daarnaast is aan de partijen ook de gelegenheid geboden om toelichting te bieden op de standpunten voor eventuele nuance of aanvullende opmerkingen.

Probleemanalyse en kaders

De issues die in de stellingen worden aangekaart zijn in onze visie symptomen van een groter probleem, institutioneel racisme, in de samenleving die allemaal hun eigen context, dynamiek en uiteindelijk interventies en beleid nodig hebben om opgelost te kunnen worden. We hopen dat standpunten en onderbouwing door de partijen kiezers een beeld geeft van probleemanalyses en kaders die zij hanteren voor een inclusieve samenleving en racismebestrijding en hen daarmee ondersteunt in het uitbrengen van een weloverwogen stem.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de anti-racisme stemwijzer? Neem contact met ons op via antiracismestemwijzer@gmail.com.