Gemeente Den Haag

Partij AS[1] Q[2] ZP[3] H[4] EP[5] O[6] P[7]
Haagse Stadspartij Eens Eens Eens Eens Eens Eens Eens
NIDA Den Haag Oneens Eens Eens Eens Eens Eens Eens
PvdA Den Haag Eens Eens Eens Neutraal Eens Eens Neutraal
Samen070 Oneens Eens Eens Eens Eens Eens Eens

Toelichting partijen:

PvdA Den Haag:

NIDA Den Haag:

[1] A = Anoniem solliciteren is een goede oplossing om racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Haagse Stadspartij – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

Samen070 – Oneens: “Niemand zou haar of zijn achtergrond moeten verhullen om een baan te kunnen krijgen. Ook als je anoniem solliciteert zal je op gesprek moeten komen en kan je uitgesloten worden vanwege je afkomst. We moeten voor volledige acceptatie gaan en juist de rijkdom van verscheidenheid als positief zien.”

[2] Q = Quota zijn nodig om racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Haagse Stadspartij – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

Samen070 – Eens: “Dit om er voor te zorgen dat men niet de enige persoon van kleur, enige persoon met een bepaalde seksualiteit, lichamelijke beperking of economische achtergrond op de werkvloer is. Een persoon met een diverse achtergrond moet niet een vinkje worden in een lijst waarmee een bedrijf zichzelf vrijpleit van andere noodzakelijke verandering ten opzichte van inclusie en diversiteit. Den Haag heeft een grote verscheidenheid van gemeenschappen en een Haags bedrijf die die verscheidenheid niet weerspiegelt is in onze ogen geen Haags bedrijf.”

[3] ZP = Zwarte Piet moet worden afgeschaft.

Haagse Stadspartij – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

Samen070 – Eens: “Met afschaffing van Zwarte Piet bedoelen we ook dat het noodzakelijk is om gesprekken te voeren over zijn herkomst en de historische context waarin hij is ontstaan. Er zijn meer dingen ontstaan in die periode die nog steeds invloed uitoefenen op hoe wij met elkaar omgaan in Nederland. Het is noodzakelijk kom daar in Den Haag een oprecht en eerlijk gesprek over te voeren.”

[4] H = Holi zomerfestivals plegen culturele kaping en moeten “Holi” uit hun merknaam verwijderen.

Haagse Stadspartij – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

Samen070 – Eens: “Wij zijn voor het met respect omgaan met culturele eigenheid. Men moet zich veilig voelen om anderen mee te nemen in haar of zijn cultuur of godsdienst. Culturele kaping zorgt er nog meer voor dat het contact dat noodzakelijk is voor samen leven bemoeilijkt wordt. De stad Den Haag heeft te maken met sociale, culturele en economische segregatie, culturele kaping tegengaan is een stap richting verbinding.”

[5] EP = Etnisch profileren moet worden verboden.

Haagse Stadspartij – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

Samen070 – Eens: “Wie zich niet veilig voelt bij de zorgdragers voor veiligheid in de samenleving zal zich van die samenleving vervreemden. Dat moeten we aanpakken. Etnisch profileren zorgt voor tweedeklas burgerschap en juist in de stad van recht en vrede moet iedereen als volwaardig mens behandelt worden of ze burgers zijn of niet. Dit houdt ook in dat wij tegen de toonplicht en de koppelwet zijn.”

[6] O = Het onderwijs in Nederland is eurocentrisch en heeft dekolonisatie nodig.

Haagse Stadspartij – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

Samen070 – Eens: “Het is noodzakelijk om het onderwijs in een diverse stad als Den Haag verbindend te maken. Dit houdt in verbindend tussen culturen maar ook als schakel te zien om kinderen uit een lager sociale economisch klasse een opstapje te geven. Onderwijs is een bewezen factor voor ontwikkeling. Op dit moment zien wij dat er culturele machtsstructuren zijn die kinderen uit niet-dominante en gemarginaliseerde milieus in een lager klasse houden. Eurocentrisch onderwijsmateriaal is daar een van, maar ook schooladviezen die lager dan de behaalde toetsresultaten zijn en aanhoudend racistisch pestgedrag.”

[7] P = Palestina moet worden bevrijd van de bezetting door Israël.

Haagse Stadspartij – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

Samen070 – Eens: “Het is belangrijk om solidair te zijn met onderdrukte volkeren die tegen regimes vechten die internationale verdragen aan hun laars lappen. Zo zijn wij ook voor de strijd van West Papua tegen de Indonesische regering. Dat is een conflict dat mede door Nederlands handelen het leven van honderdduizenden heeft gekost in onze voormalige kolonie. Op gemeentelijke niveau moet men aandacht blijven vragen voor dit soort kwesties zodat ze op landelijke niveau aandacht krijgen.”


Partijen die hebben besloten om niet mee te werken en waarom:

50Plus Den Haag: heeft aangegeven veel van zulke verzoeken te krijgen en er alleen aan mee te werken als ze de overtuiging hebben dat ze van belang zijn voor inwoners die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen, in Den Haag. 50Plus Den Haag heeft aangegeven dat dit met de anti-racisme stemwijzer niet het geval is, omdat volgens hen het merendeel van de stellingen onderwerpen betreft voor de landelijke politiek.

Haagse Toekomst: heeft aangegeven geen religie te kennen en tegen discriminatie in welke vorm dan ook te zijn. Haagse Toekomst heeft aangegeven op religie getinte stellingen geen stelling te nemen, ook niet neutraal. Daarnaast liggen de stellingen volgens hen genuanceerder. De Haagse Toekomst heeft aangegeven zich bezig te houden met de jeugd/jongerenproblematiek zoals jeugdwerkloosheid, betere aansluitende onderwijs, jeugdzorg, welzijn en sociale mediawijsheid.


Partijen die niet hebben gereageerd op de stellingen of bereikbaar waren voor verzoek tot deelname:

 • Bond voor Studenten Actie
 • CDA Den Haag
 • ChristenUnie/SGP Den Haag
 • D66 Den Haag
 • Dynamo Den Haag
 • GroenLinks Den Haag
 • Groep de Mos/Hart voor Den Haag
 • Islam Democraten
 • Partij van de Eenheid
 • Partij voor de Dieren Den Haag
 • PVV Den Haag
 • SP Den Haag
 • Stadouders
 • VVD Den Haag