Gemeente Eindhoven

Partij AS[1] Q[2] ZP[3] H[4] EP[5] O[6] P[7]
Brede Beweging Linksom Eens Neutraal Eens Neutraal Eens Eens Eens
CDA Eindhoven Oneens Oneens Oneens Oneens Oneens Oneens Oneens
DENK Eindhoven Oneens Eens Eens Eens Eens Eens Eens
Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Oneens Oneens Oneens Oneens Oneens Oneens Oneens

Toelichting partijen:

[1] AS = Anoniem solliciteren is een goede oplossing om racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Brede Beweging Linksom – Eens: “Door vooroordelen en verholen racisme hebben Nederlanders van niet-westerse afkomst ongelijke kansen en mogelijkheden om volwaardig mee te doen op de arbeidsmarkt. Ook wanneer zij gelijkwaardige kwalificaties of scholing hebben. Anoniem solliciteren stimuleert diegene die de selecties maakt op basis van een sollicitatiebrief om uit te gaan van de kwaliteiten en vaardigheden.”

CDA Eindhoven – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

DENK Eindhoven – Oneens: “Dit moet niet hoeven, we moeten de bron aanpakken.”

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven – Oneens: “Onze visie omtrent de stellingen kunt u lezen in ons programma.”

[2] Q = Quota zijn nodig om racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Brede Beweging Linksom – Neutraal: “Nederlanders van niet-westerse afkomst zijn niet echt geholpen bij het instellen van quota. Risico bestaat dat een dergelijke maatregel averechts gaat werken en geeft ruimte aan vooroordelen over bevoorrechting. Het is beter om je gewaardeerd te voelen vanwege je kwaliteiten dan dat gezegd wordt dat je de baan hebt gekregen vanwege je kleurtje. Vakbonden, politiek en werkgevers dienen samen maatregelen te ontwikkelen die racisme op de werkvloer bestrijden en die intercultureel samenwerken bevorderen.”

CDA Eindhoven – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

DENK Eindhoven – Eens: “De quota van bijvoorbeeld 1/3 Eindhovense burgers met een migratieachtergrond willen we terugzien in alle facetten van het leven.”

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven – Oneens: “Onze visie omtrent de stellingen kunt u lezen in ons programma.”

[3] ZP = Zwarte Piet moet worden afgeschaft.

Brede Beweging Linksom – Eens: “Zwarte Piet is zowel een symbool van een kinderfeest als van hoe over kleurlingen (en slavernij) werd gedacht en in sommige kringen nog steeds wordt gedacht. Nederland dient het eigen koloniale verleden, de slavenhandel en de heersende gedachte -al dan niet latent- over de superioriteit van de witte Europeanen tegenover de gekleurde mensheid nationaal te verwerken. In het onderwijs, door wetenschappelijk onderzoek en een maatschappelijk debat.”

CDA Eindhoven – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

DENK Eindhoven – Eens: “Veel mensen met een donkere huidskleur (vooral kinderen) ervaren Zwarte Piet zeer negatief en het laat een bepaald gevoel achter.”

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven – Oneens: “Onze visie omtrent de stellingen kunt u lezen in ons programma.”

[4] H = Holi zomerfestivals plegen culturele kaping en moeten “Holi” uit hun merknaam verwijderen.

Brede Beweging Linksom – Neutraal: De heersende cultuur in Nederland is christelijk/joods. Het samenleven van deze heersende cultuur met door nieuwe Nederlanders meegenomen eigen culturen werkt verrijkend. Juist door het invoegen van uitingen en delen van de inreizende culturen evolueert onze samenleving in een multiculturele samenleving. Het angstig vast blijven houden aan de eigen heilige huisjes (Holi net als Zwarte Piet) bemoeilijken de kruisbestuivingen, maar zal de evolutie niet kunnen tegenhouden.

CDA Eindhoven – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

DENK Eindhoven – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven – Oneens: “Onze visie omtrent de stellingen kunt u lezen in ons programma.”

[5] EP = Etnisch profileren moet worden verboden.

Brede Beweging Linksom – Eens: “Etnisch profileren is stigmatiserend voor die groepen die het overkomt, stimuleert latent en actief racisme en is onnoemelijk schadelijk voor de -ontwikkeling van- de multiculturele samenleving. En dient dus met kracht bestreden te worden door politiek, leidinggevenden en sociale en maatschappelijke organisaties.”

CDA Eindhoven – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

DENK Eindhoven – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven – Oneens: “Onze visie omtrent de stellingen kunt u lezen in ons programma.”

[6] O = Het onderwijs in Nederland is eurocentrisch en heeft dekolonisatie nodig.

Brede Beweging Linksom – Eens: “Nederland dient het eigen koloniale verleden, de slavenhandel en de heersende gedachte -al dan niet latent- over de superioriteit van de witte Europeanen tegenover de gekleurde mensheid nationaal te verwerken. In het onderwijs, door wetenschappelijk onderzoek en een maatschappelijk debat.”

CDA Eindhoven – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

DENK Eindhoven – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven – Oneens: “Onze visie omtrent de stellingen kunt u lezen in ons programma.”

[7] P = Palestina moet worden bevrijd van de bezetting door Israël.

Brede Beweging Linksom – Eens: “Het is een gotspe dat Israël na zovele oproepen en veroordelingen vanuit de Verenigde Naties geen gehoor geeft om de bezette Palestijnse (en Syrische) gebieden terug te geven. Als voornamelijke slachtoffers van het nazi-regime tijdens WOII bedient de Israëlische staat, met haar wetten, leger en politie zich nu van regels en maatregelen tegen het Palestijnse volk die feitelijk misdaden zijn tegen de mensheid. Het opsluiten van hun kinderen, het vernietigen van hun economische structuren en middelen van bestaan, het creëren van ghetto’s waar Palestijnen ternauwernood kunnen overleven, de haatmisdrijven van zionistische kolonisten tegen Palestijnen die onbestraft blijven… De vele misdaden van Israël tegen de Palestijnen zijn ongekend en blijven onbestraft. Dit conflict voedt ook het ongenoegen onder moslims wereldwijd en drijft sommigen van hen in de armen van extremisten.”

CDA Eindhoven – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

DENK Eindhoven – Eens: “Er zijn ook legio (meer dan 100) VN Resoluties tegen Israël aangenomen.”

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven – Oneens: “Onze visie omtrent de stellingen kunt u lezen in ons programma.”


Partijen die hebben besloten om niet mee te werken en waarom:

50Plus Eindhoven: heeft aangegeven als lokale afdeling gericht te zijn op de gemeenteraadsverkiezingen en alleen deel te nemen aan stemwijzers met een duidelijk lokaal Eindhovens karakter. Zij zijn van mening dat dit bij de anti-racisme stemwijzer niet het geval en hebben daarom niet deelgenomen.

Forum 0veertig: heeft aangegeven niet te begrijpen waarom er vragen gesteld worden over Zwarte Piet, Palestina en Israël en heeft besloten niet mee te werken aan de anti-racisme stemwijzer.

SP Eindhoven: heeft aangegeven te vinden dat de meeste stellingen lokaal niet thuis horen.


Partijen die niet hebben gereageerd op de stellingen of bereikbaar waren voor verzoek tot deelname:

  • ChristenUnie Eindhoven
  • D66 Eindhoven
  • GroenLinks Eindhoven
  • Leefbaar Eindhoven
  • Ouderen Appel Eindhoven
  • PvdA Eindhoven
  • Stratums Belang
  • VVD Eindhoven