Gemeente Rotterdam

Partij AS[1] Q[2] ZP[3] H[4] EP[5] O[6] P[7]
Beweging Armoedebestrijding Rotterdam Eens Eens Eens Oneens Eens Eens Eens
D66 Rotterdam Eens Eens Eens Neutraal Eens Neutraal Eens
De Nieuwe Rotterdamsche Partij Oneens Oneens Neutraal Neutraal Eens Oneens Neutraal
NIDA Rotterdam Oneens Eens Eens Eens Eens Eens Eens
VVD Rotterdam Oneens Oneens Neutraal Neutraal Eens Oneens Neutraal

Toelichting partijen:

D66 Rotterdam:

[1] AS = Anoniem solliciteren is een goede oplossing om racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Beweging Armoedebestrijding Rotterdam – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

D66 Rotterdam – Eens: “Anoniem solliciteren draagt bewezen bij aan de kans om uitgenodigd te worden op een gesprek voor sollicitanten met een migratieachtergrond. Het is van groot belang om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan en zo te zorgen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen.”

De Nieuwe Rotterdamsche Partij – Oneens: Hier zijn wij het niet mee eens. Dit zorgt ervoor dat minderheden zich gaan schamen voor wie zij zijn en dus eigenlijk zichzelf hiermee discrimineren.

NIDA Rotterdam – Oneens: Anoniem solliciteren is slechts symptoombestrijding. Iemands naam, etnische achtergrond of religie mag geen legitimatie zijn om irrelevant onderscheid te maken. Wanneer iemand anoniem solliciteert, wordt degene gedwongen zijn identiteit te verhullen ten gunste van een baan. Dit is waanzin. Mensen moeten kunnen solliciteren als zichzelf en trots kunnen zijn op hun eigen identiteit. In de strijd tegen hardnekkige discriminatie op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat we een fundamentele mentaliteitsverandering op gang brengen. Anoniem solliciteren gaat ervan uit dat werknemers zich moeten aanpassen en dat het probleem bij hen ligt. We moeten juist kijken naar degenen die discrimineren: de werkgevers. Dáár moet de verandering plaatsvinden.

VVD Rotterdam – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

[2] Q = Quota zijn nodig om racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Beweging Armoedebestrijding Rotterdam – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

D66 Rotterdam – Eens: “Een quotum is een van de manieren om te sturen op diversiteit in organisaties en een noodzakelijk breekijzer indien dit op andere manieren niet bereikt wordt.”

De Nieuwe Rotterdamsche Partij – Oneens: “Discriminatie is zeker niet goed en moet ook zeker worden aangepakt. Alleen denken wij dat een quotum niet het juiste middel is. Hierdoor gaan we positief discrimineren en dat is ook niet de bedoeling.”

NIDA Rotterdam – Eens: “Diversiteit is een verrijking en een kwaliteit. Het is zonde dat zoveel talent onbenut wordt gelaten door het sluimerende, veelkoppige monster dat discriminatie heet. Laten we in ieder geval beginnen door als gemeente het goede voorbeeld te geven. We zien nu nog dat veel overheidsinstellingen geen volwaardige afspiegeling vormen van Rotterdam, een stad met meer dan 180 nationaliteiten. NIDA pleit voor diversiteitsquota, in de breedste zin van het woord. Diversiteit waar het aankomt op geslacht, leeftijd, etniciteit en levensbeschouwing. Die diversificatie bereiken we niet zomaar, een quotum is hier het uiterste instrument voor.”

VVD Rotterdam – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

[3] ZP = Zwarte Piet moet worden afgeschaft.

Beweging Armoedebestrijding Rotterdam – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

D66 Rotterdam – Eens: “D66 omarmt de afspraken die het inhuldigingscomitee in Rotterdam heeft gemaakt om de figuur Zwarte Piet niet langer bij de inhuldiging in te zetten.”

De Nieuwe Rotterdamsche Partij – Neutraal: “Dit is niet aan de politiek, het is een maatschappelijke kwestie.”

NIDA Rotterdam – Eens: “NIDA is vóór een inclusief sinterklaasfeest. En dus vóór een piet make-over, vrij van racisme. Vóór het faciliteren van een constructief debat voor een inclusief sinterklaasfeest in de stad en onderwijspakketten hierover op scholen. Géén enkele betrokkenheid van de gemeente in het promoten dan wel faciliteren van de racistische stereotypering van zwarte piet. Dit alles geheel in lijn met de conclusies en aanbevelingen van diverse internationale mensenrechtenorganisaties, waaronder die van de VN.”

VVD Rotterdam – Neutraal: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

[4] H = Holi zomerfestivals plegen culturele kaping en moeten “Holi” uit hun merknaam verwijderen.

Beweging Armoedebestrijding Rotterdam – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

D66 Rotterdam – Neutraal: “Dit is wat ons betreft niet een kwestie voor het gemeentebestuur. De gemeente kan het gesprek tussen evenementenorganisatoren die Holi in hun naam gebruiken en vertegenwoordigers van de Hindoegemeenschap wel faciliteren.”

De Nieuwe Rotterdamsche Partij – Neutraal: “Dit is zeker een kwalijke kwestie en we snappen dat dit kwetsend is. Maar we denken dat een verbod hierop niet het antwoord is.”

NIDA Rotterdam – Eens: “NIDA is tegen vormen van ‘culturele kaping’ die gericht zijn op commerciële exploitatie.”

VVD Rotterdam – Neutraal: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

[5] EP = Etnisch profileren moet worden verboden.

Beweging Armoedebestrijding Rotterdam – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

D66 Rotterdam – Eens: “Etnisch profileren is al verboden, maar het moet wat D66 betreft ook daadwerkelijk afgedwongen worden. Zo vinden we dat de politie stopformulieren moet gaan gebruiken wanneer ze iemand staande houden. Op die manier kan gecontroleerd worden of dit op de juiste gronden is gebeurd.”

De Nieuwe Rotterdamsche Partij – Eens: “Dit moet zeker worden aangepakt en wij zullen ons hiervoor ook inzetten.”

NIDA Rotterdam – Eens: “Etnisch profileren moet niet verboden worden, het ís al verboden. Etnisch profileren gaat gepaard met discriminatoire aannames en vergroot het wantrouwen tussen burgers en politie. In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld en discriminatie, op welke grond dan ook, is verboden. Etnisch profileren wordt nu vaak nog onder het tapijt geveegd en gebagatelliseerd (door sommige politieke partijen zelfs verdedigd!), terwijl verschillende onderzoeken aantonen dat het daadwerkelijk een groot probleem is. NIDA is voor een gerichte en efficiënte aanpak van criminelen op basis van gedegen recherchewerk.”

VVD Rotterdam – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

[6] O = Het onderwijs in Nederland is eurocentrisch en heeft dekolonisatie nodig.

Beweging Armoedebestrijding Rotterdam – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

D66 Rotterdam – Neutraal: “We laten de vormgeving van het curriculum aan het onderwijsveld waar het hoort. We moedigen scholen wel aan om scholieren een brede en kritische blik mee te geven op de geschiedenis.”

De Nieuwe Rotterdamsche Partij – Oneens: “We leven in Nederland en daarom is het logisch dat de geschiedenislessen over de Nederlandse geschiedenis gaan. Overigens wordt er ook veel aandacht gegeven aan internationale geschiedenis.”

NIDA Rotterdam – Eens: “Het onderwijs: meer aandacht en bewustwording omtrent ons slavernijverleden. Begrip van elkaars verleden is nodig voor een gezamenlijke toekomst. Dit vraagt om een onderwijspakket met aandacht voor de wereldwijde Rotterdamse handels-, slavernij-, oorlogs- en migratiegeschiedenis.”

VVD Rotterdam – Oneens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

[7] P = Palestina moet worden bevrijd van de bezetting door Israël.

Beweging Armoedebestrijding Rotterdam – Eens: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.

D66 Rotterdam – Eens: “De gemeenteraad van Rotterdam moet zich terughoudend opstellen in internationale kwesties. Het standpunt van de landelijke partij D66 is als volgt: ‘D66 steunt een tweestaten-oplossing voor het Israëlische-Palestijnse conflict, op basis van de grenzen van 1967. Wat D66 betreft moet Nederland de staat Palestina erkennen. Uitbreiding van Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied (inclusief delen van Oost-Jeruzalem) zijn ontoelaatbaar, evenals beperking van de Palestijnse economie en bewegingsvrijheid in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever.’”

De Nieuwe Rotterdamsche Partij – Neutraal: “De gemeente heeft hier geen inspraak in.”

NIDA Rotterdam – Eens: “In 2014 demonstreerde NIDA met meer dan 10.000 mensen over de Erasmusbrug voor menswaardigheid in Palestina, tegen het bloedvergieten, de bezetting en blokkade door de staat Israël. De realiteit van een agressieve koloniale uitbuiting en etnische zuivering door de staat Israël maken een menswaardig bestaan voor Palestijnen al decennia onmogelijk. Het is zaak dat we geen banden aanhalen met Israël, een niet-democratische staat die voortdurend mensenrechten schendt. De Palestijnen zijn sinds 1947 ofwel verjaagd uit hun huizen ofwel vermoord, gevangen, dan wel uitgesloten, collectief van hun identiteit beroofd en anno 2018 de wanhoop ver voorbij. De afgelopen jaren, waaronder de uitkomst van de verkiezingen in Israël, hebben ons weer eens gewezen op het doodlopen van het vredesproces. Alle ministers van het nieuwe kabinet hebben stuk voor stuk uitgesproken een Palestijnse staat nooit te zullen erkennen. De eerste voorwaarde voor een democratie is dat de bevolking betrokken wordt bij het vredesproces en de soevereiniteit krijgt. Hiervan is geen sprake aangezien meer dan vijf miljoen van de nakomelingen van de gevluchte Palestijnen niet eens toegang heeft tot het land waar hun (groot-)ouders van verjaagd zijn. Het recht op terugkeer is internationaalrechtelijk een belangrijk punt waar vaak te makkelijk overheen gestapt wordt. Vaak wordt op een Bijbelse manier geschermd met het recht op het bestaan van Israël. Hierbij wordt het recht van Palestijnen om naar hun land terug te keren en hun bezittingen op te eisen vergeten: in bezit genomen grond en de vele bezittingen waar Israël haar voordeel mee doet. Dit totaal ongelijkwaardige ‘conflict’ is begonnen met het niet eerbiedigen van internationaal recht. Het niet accepteren dat de Palestijnen met hun keuze voor Hamas na decennia van vernedering en marginalisering kozen voor verzet.”

VVD Rotterdam – Neutraal: heeft geen toelichting gegeven op dit standpunt.


Partijen die hebben besloten om niet mee te werken en waarom:

SP Rotterdam: heeft aangegeven dat volgens hen de vragen weinig te maken hebben met gemeentepolitiek en heeft voor standpunten van de SP over racisme en discriminatie doorverwezen naar hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer van 2017 en hun Actieplan voor Rotterdam lokaal.


Partijen die niet hebben gereageerd op de stellingen of bereikbaar waren voor verzoek tot deelname:

 • 50Plus Rotterdam
 • CDA Rotterdam
 • ChristenUnie/SGP Rotterdam
 • DENK Rotterdam
 • GroenLinks Rotterdam
 • Leefbaar Rotterdam
 • Partij voor de Dieren Rotterdam
 • Piratenpartij Rotterdam
 • PvdA Rotterdam
 • PVV Rotterdam
 • Stadsinitiatief Rotterdam
 • Ubuntu Connected Front Rotterdam
 • Jezus Leeft